Tiêu chuẩn của sàn gỗ công nghiệp bạn nên biết

Cấu tạo sàn gỗ công nghiệp có 5 lớp

Mặc dù ván sàn gỗ công nghiệp được sản xuất trong nước cũng như nhập khẩu nhưng cho đến nay chúng ta còn thiếu các tiêu chuẩn làm căn cứ cho việc đánh giá chất lượng, gây không ít khó khăn cho người sản xuất và người tiêu dùng cũng như công tác quản lý. Đồng thời, để hội nhập cùng với hệ thống tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt khi Việt Nam gia nhập WTO thì việc xây dựng đồng bộ và đầy đủ các tiêu chuẩn cho sản phẩm ván sàn là rất cần thiết.

Trước tình hình trên Viện Vật liệu xây dựng đã biên soạn  05 tiêu chuẩn về ván sàn, theo đề nghị của Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố:
 
Các tiêu chuẩn đó là:
         1. Ván gỗ dán – Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại (TCVN 7752:2007)
         2. Ván dăm – Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại ( TCVN 7751:2007)
         3. Ván sợi – Ván MDF (TCVN 7753:2007)
         4. Ván sợi – Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại (TCVN:7750:2007)
         5. Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử (7756-1 -12:2007)
5 dự thảo tiêu chuẩn trên được biên soạn trên cơ sở của tiêu chuẩn ISO 2074,  ISO 12465, EN 622-5, EN 312, EN 316, EN 309, EN 326-1 với mục tiêu hài hòa với tiêu chuẩn thế giới.
Bộ tiêu chuẩn châu Âu căn cứ vào các chỉ tiêu, tiêu chuẩn và các thủ tục kiểm tra đối với sàn gỗ công nghiệp. Các tiêu chuẩn được lập dựa trên hệ thống phân loại EN 685. Hệ thống này cũng được yêu cầu cho từng chủng loại hay nhóm sản phẩm. Điều này cho phép người dùng thuận tiện khi chọn sản phẩm thích hợp. Các tiêu chuẩn này được thể hiện trên nhãn hàng và ngoài hộp.
EN 309         Tấm sợi gỗ - định nghĩa và phân loại
EN 311         Tấm sợi ép - độ bền di chuyển - thủ tục kiểm tra
EN 316         Tấm sợi gỗ - định nghĩa, phân loại, và các ký hiệu
EN 318         Tấm sợi-xác định việc thay đổi kích thước tương ứng với thay đổi độ ẩm
EN 322         Vật liệu gỗ - đo độ ẩm có trong vật liệu
EN 438-1      Độ ép bề mặt vật liệu (HPI) - độ cứng bề mặt - Phần 1: Các đặc trưng
EN 438-2      Độ ép bề mặt vật liệu (HPI) - độ cứng bề mặt - Phần 1: Xác định các chỉ tiêu
EN 20105-A02 Nguyên liệu dệt: Kiểm tra tính bền mầu - Phần A02: Đánh giá giá trị mức xám của sự thay đổi mầu
EN 20105-B02 Nguyên liệu dệt: Kiểm tra tính bền mầu - Phần A02: Tính bền mầu với ánh sáng (dùng đèn xenon chiếu sàn)
EN 13329        Lớp phủ sàn laminate - Xác định, yêu cầu và phương pháp kiểm tra
ISO 48             Cao su, Rubber, lưu hóa hoặc hóa dẻo - Xác định độ cứng (Độ cứng giữa 10 IRHD và 100 IRHD)
ISO 6506         Vật liệu kim loại - Kiểm tra độ cứng

Chia sẻ: 

Đánh giá: 

No votes yet

Các tin khác