The Yard 67 Phó Đức Chính Hà Nội

Công trình Sàn Đẹp thi công tại The Yard 67 Phó Đức Chính Hà Nội với các hạng mục Giàn hoa gỗ, lát sàn gỗ ngoài trời, bồn hoa gỗ, mái hiên. Vật liệu lắp đặt là vật liệu ván sàn nhựa ngoài trời Tecwood, màu sắc: màu caffe, màu wood
 
Dưới đây là một số hình ảnh của công trình:
 
bồn hoa gỗ ngoài trời
bồn hoa gỗ ngoài trời
 
bồn hoa gỗ
ốp gỗ trang trí
 
sàn gỗ ngoai trời Tecwood
sàn gỗ ngoài trời Tecwood
 

Chia sẻ: 

Đánh giá: 

No votes yet

Các tin khác