Số 42 Hồ Ba Mẫu

Dưới đây là một số hình ảnh Sàn Đẹp thi công trực tiếp tại Số 42 Hồ Ba Mẫu với các hạng mục giàn hoa gỗ ngoài trời và vỉ gỗ nhựa ngoài trời. Vật liệu được sử dụng là vật liệu sàn nhựa ngoài trời và vỉ gỗ nhựa ngoài trời Tecwood màu sắc vật liệu là màu wood
 
giàn hoa gỗ
 
giàn hoa gỗ
 
giàn hoa gỗ
 
vỉ gỗ nhựa

Chia sẻ: 

Các tin khác