Sàn gỗ ngoài trời hồ bơi biệt thự

Sàn hồ bơi được sữ dụng hai mẫu sản phẫm Tecwood TW150-White và Tecwood TW140-Black.
Dưới đây là một số hình ảnh sàn gỗ ngoài trời:
 
sàn gỗ ngoài trời
 
sàn gỗ ngoài trời cho biệt thực
 
sàn gỗ ngoài trời lắp cho biệt thực
 
sàn gỗ bể bơi

Chia sẻ: 

Đánh giá: 

No votes yet

Các tin khác